08 tháng 9 2009

Boniva Shopping

Sau 1 khoảng thời gian làm việc với Boniva. Chúng tôi đã được phép bán sản phẩm Boniva trên website www.boniva-shopping.com. Đây có thể xem là 1 bước tiếp mới vào lĩnh vực e-commerce còn mới mẻ tại Việt Nam

DreamteksOnline

I'm back

Sau 3 tháng ở nhà, nếm đủ hương vị của cuộc sống không đi làm ( có lẽ vẫn còn thiếu nhiều vị ) nay tôi chuẩn bị đi làm. Thế nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn có 1 ước muốn cháy bỏng là gầy dựng 1 doanh nghiệp với những người bạn, những người tâm huyết trong lĩnh vực WEB. Đó là 1 mong ước mà tôi đang xây dựng từng ngày cùng 3 người bạn của mình.
Ba tháng trời tôi tập kinh doanh cũng không đáng giá được gì nhưng tôi nhận ra rằng trong kinh doanh chúng ta nên trung thực, có thể chúng ta thiệt thòi lúc đầu nhưng về sau ta sẽ bước những bước đi vững chắc. Tôi đã quen được những người mới, là đối tác là cộng sự, có người là sếp, có người nhân viên nhưng trong họ luôn có sự trung thực.
Tháng tới đây, tôi đi làm đây có thể xem là 1 bước lùi trong quá trình xây dựng công ty. Tuy nhiên chúng tôi cần kinh phí nên tôi phải đi làm nhằm giảm bớt gánh nặng cho công ty. Đến 1 lúc nào đó chúng tôi sẽ chính thức làm riêng!!!!!!

DreamteksOnline Ltd.