22 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha giàu cha nghèo" (P3)

Thu nhập kiếm được: lương là loại thu nhập đòi hỏi tăng thêm, ngoài giờ, huê hồng

Thu nhập lợi tức: cổ phần, cổ phiếu, giấy nợ, quỹ đầu tư chứng khoán.

Thu nhập thu động: có thể từ bất động sản, bản quyền sáng chế, tài sản trí tuệ, sách hay những gì có giá trị về  trí óc.

==> Lên kế hoạch nghĩ hưu với thu nhập thụ động chứ không phải từ lợi tức hay lương

How do peo­ple get inspired to trav­el?

How do peo­ple get inspired to trav­el?

They talk to those they want to trav­el with either in per­son, on Skype, via text, or with a mes­sag­ing app like What­sapp. Or they talk to trust­ed con­tacts with trav­el expe­ri­ence in the region they want to visit.

They don’t rely on web­sites. I firm­ly believe most peo­ple want to be told what to do in the vast major­i­ty of sit­u­a­tions. Trav­el­ers are no dif­fer­ent: a web­site can’t make a deci­sion for you on where to go next.

And so it begs the ques­tion, as an indus­try, how do we truly inspire more peo­ple to actu­al­ly trav­el — my major entre­pre­neur­ial goal — right now?

In my mind, the most authen­tic way is to increase the pool of peo­ple poten­tial trav­el­ers have to con­verse with, and facil­i­tate the trip dis­cus­sions in a broad­er group that includes loos­er con­nec­tions, while still remain­ing inside a trust­ed and secure envi­ron­ment (which email, phone, and text are).

When we nail that dynam­ic in the trav­el indus­try, I believe we will have found a way to get more peo­ple on the road.

What form does your trav­el inspi­ra­tion come in, and where do you get it?

View more on Tnozz

14 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha Giàu Cha Nghèo" (P3)

(Thu nhập  lợi tức + thu nhập thụ đông)/ Tổng chi phí  >= 1 ==> Ta có thể nghĩ đến việc nghĩ việc

Chủ công ty nên trả cho mình sau cùng vì anh ta ở công ty để xây dựng tài sản. Nếu chủ công ty làm tốt công việc trả lương cho mọi người để xây dựng tài sản, tài sản sẽ có giá trị hơn nhiều số tiền anh ta có thể trả cho chính mình.

Hầu hết mọi người không ở trong thế giới kinh doanh hay thu thập tài sản, hầu hết mọi người ở trong thế giới làm công hay làm tư vì họ muốn được trả tiền. Đó chính là 1 trong những lý do khiến ít hơn 5% dân số Mỹ giàu có. Chỉ 5% còn lại nhận ra giá trị của tài sản hơn tiền bạc.

Không phải công việc của ông chủ làm bạn giàu, công việc của ông chủ là trả cho bạn những gì bạn làm và chính công việc tại nhà của bạn và trong thời gian rãnh rỗi sẽ làm bạn giàu

Công ty là để phục vụ cho khách hàng chứ không phải phục vụ cho ông chủ và nhân công giàu

Mạng lưới giúp chúng ta mạnh lên, giảm thiểu sự yếu kém. Chúng ta hỗ trợ mạng lưới, mạng lưới sẽ hỗ trợ chúng ta.

Muốn chiến thắng trò chơi tiền bạn, cần có những người tốt nhất và thông minh nhất trong đội ngũ của mình

Xem phần 2 tại đây http://beckerbao29.blogspot.com/2013/07/bai-hoc-rut-ra-tu-sach-cha-giau-cha_6.html

06 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha Giàu Cha Nghèo" (P2)

Chúng ta cần gặp đội ngũ của mình mỗi tháng 1 lần, bao gồm: nhân viên ngân hàng, luật sư, kế toán, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, v.v... mỗi nhà chuyên môn sẽ có những cách nhìn khác nhau.

Nếu không đủ tiền thì hãy tìm những người về hưu hoặc làm việc khác bù lại cho họ.

Trường thành về mặt tài chính tức chúng ta có thể tự lo về tài chính cho bản thân chứ không phụ thuộc vào công ty hay chính phủ

Những thói quen giúp bạn giàu nhanh chóng:

1. Thuê 1 kế toán để làm báo cáo tài chính cho bạn hằng tháng. Tứ đó bạn mới biết bạn cần gì

2. Tạo ra đội ngũ chiến thắng

3. Không ngừng mở rộng sức chứa

4. Cứ tiếp tục "trưởng thành"

5. Sẵn sàng thất bại nhiều hơn

Khi vào 1 công ty chúng ta cũng nên đặt ra mục tiêu rút lui. Đó có thể là kiến thức, thành quả, thu nhập hay vị trí hoặc thời gian

Quy tắc 100:10:3:1: xem xét 100 BDS, ra giá cho 10 trong số đó, 3 người sẽ đồng ý, và mua 1 trong số đó

Điểm mấu chốt là phải chịu "hôn nhiều con cóc" mới tìm được hoàng tử. Khi đặt giá nhiều sẽ bị từ chối, đó là kinh nghiệm cho lần sau

Xem phần 1: http://beckerbao29.blogspot.com/2013/07/bai-hoc-rut-ra-tu-sach-cha-giau-cha.html

05 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha giàu cha nghèo" (p1)

Khi loại bỏ suy nghĩ làm việc vì lương bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến các loại thu nhập khác như:

  1. Thu nhập kiếm được
  2. Thu nhập lợi tức
  3. Thu nhập thụ động
  4. Thu nhập còn dư: là thu nhập từ 1 doanh nghiệp của bạn nhưng do người khác điều hành
  5. Thu thập cổ tức
  6. Thu nhập lãi suất
  7. Thu nhập bản quyền
Tuy nhiên bạn không nên bắt đầu làm 1 cái gì đó mà hãy để những suy nghĩ về các loại thu nhập và lựa chọn của bạn ngấm, bắt rẽ vào tư duy, đầu óc của bạn thì khi đó là lúc thực tại của bạn đã thay đổi. Đó là lúc bạn bắt đầu hành động

=> Khi thực tại của bạn vẫn chưa thay đổi thì bạn cử để những suy nghĩ tiếp tục bắt rễ