04 tháng 5 2012

Facebook bắt đầu đưa những tính năng của Instagram vào

Kể từ sau thương vụ đình đám mua lại Instagram, đến thời điểm này Facebook đã bắt đầu đưa các filter của Instagram vào trong các app trên mobile của mình (Adroid và iOS). Bắt đầu bằng 2 filter SEPIA and BLACK & WHITE. Dưới đây là những hình ảnh được chụp và post bằng Facebook app có sử dụng 2 filter trên: