29 tháng 10 2013

Cac loai thuc pham giau chat xo

Cac loai thuc pham giau chat xo: Cac loai thuc pham giau chat xo

29 tháng 9 2013

Bài học quản lý từ thỏ và cà rôt

Bài học quản lý từ thỏ và cà rôt


Nhiều giám đốc công ty đã áp dụng lấy chí tiến thủ của nhân viên kình doanh, nhân viên bán hàng để thực hiện mục tiêu của mình. Xin giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện khen thưởng bắt đầu từ chuyện Vua thỏ thưởng Cá rốt đến chuyện áp dụng món quà " cà rốt" này vào phát triển doanh như thế nào. 
Sườn núi phía nam có một bầy thỏ. Dưới sự quản lý của vua thỏ mắt xanh, bầy thỏ có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Nhưng thời gian gần đây số lương thực bầy thỏ kiếm về ngày một ít. Vì sao nhỉ? Vua thỏ nhận ra là một số thỏ trở nên lười biếng.

24 tháng 9 2013

"Limited access" error when you add 2 repeater in your wifi network

In the first time, my house only need 1 repeater but the computer and laptop increase and we need to upgrade the broadcast distances. Now the problem happen, when i add the second repeater, the error "Limited access" always happen for each repeater.

After trying a lot of different setting up, finally i found 1 solution (i hope it work for you):

- Step 1: Change the LAN config on repeater 1, make sure it not conflict with both others. Mean while, when the main wifi and the other one they got the IP: 192.168.5.1 and 192.168.5.3, you should set IP for  the repeater 1 is: 192.168.0.2

- Step 2: after reboot the repeater 1, for sure you can not connect to it because your computer IP is difference class. If you need to access its admin panel, you must manual set your adapter like this: 192.168.0.3.

I hope this article can save your time

22 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha giàu cha nghèo" (P3)

Thu nhập kiếm được: lương là loại thu nhập đòi hỏi tăng thêm, ngoài giờ, huê hồng

Thu nhập lợi tức: cổ phần, cổ phiếu, giấy nợ, quỹ đầu tư chứng khoán.

Thu nhập thu động: có thể từ bất động sản, bản quyền sáng chế, tài sản trí tuệ, sách hay những gì có giá trị về  trí óc.

==> Lên kế hoạch nghĩ hưu với thu nhập thụ động chứ không phải từ lợi tức hay lương

How do peo­ple get inspired to trav­el?

How do peo­ple get inspired to trav­el?

They talk to those they want to trav­el with either in per­son, on Skype, via text, or with a mes­sag­ing app like What­sapp. Or they talk to trust­ed con­tacts with trav­el expe­ri­ence in the region they want to visit.

They don’t rely on web­sites. I firm­ly believe most peo­ple want to be told what to do in the vast major­i­ty of sit­u­a­tions. Trav­el­ers are no dif­fer­ent: a web­site can’t make a deci­sion for you on where to go next.

And so it begs the ques­tion, as an indus­try, how do we truly inspire more peo­ple to actu­al­ly trav­el — my major entre­pre­neur­ial goal — right now?

In my mind, the most authen­tic way is to increase the pool of peo­ple poten­tial trav­el­ers have to con­verse with, and facil­i­tate the trip dis­cus­sions in a broad­er group that includes loos­er con­nec­tions, while still remain­ing inside a trust­ed and secure envi­ron­ment (which email, phone, and text are).

When we nail that dynam­ic in the trav­el indus­try, I believe we will have found a way to get more peo­ple on the road.

What form does your trav­el inspi­ra­tion come in, and where do you get it?

View more on Tnozz

14 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha Giàu Cha Nghèo" (P3)

(Thu nhập  lợi tức + thu nhập thụ đông)/ Tổng chi phí  >= 1 ==> Ta có thể nghĩ đến việc nghĩ việc

Chủ công ty nên trả cho mình sau cùng vì anh ta ở công ty để xây dựng tài sản. Nếu chủ công ty làm tốt công việc trả lương cho mọi người để xây dựng tài sản, tài sản sẽ có giá trị hơn nhiều số tiền anh ta có thể trả cho chính mình.

Hầu hết mọi người không ở trong thế giới kinh doanh hay thu thập tài sản, hầu hết mọi người ở trong thế giới làm công hay làm tư vì họ muốn được trả tiền. Đó chính là 1 trong những lý do khiến ít hơn 5% dân số Mỹ giàu có. Chỉ 5% còn lại nhận ra giá trị của tài sản hơn tiền bạc.

Không phải công việc của ông chủ làm bạn giàu, công việc của ông chủ là trả cho bạn những gì bạn làm và chính công việc tại nhà của bạn và trong thời gian rãnh rỗi sẽ làm bạn giàu

Công ty là để phục vụ cho khách hàng chứ không phải phục vụ cho ông chủ và nhân công giàu

Mạng lưới giúp chúng ta mạnh lên, giảm thiểu sự yếu kém. Chúng ta hỗ trợ mạng lưới, mạng lưới sẽ hỗ trợ chúng ta.

Muốn chiến thắng trò chơi tiền bạn, cần có những người tốt nhất và thông minh nhất trong đội ngũ của mình

Xem phần 2 tại đây http://beckerbao29.blogspot.com/2013/07/bai-hoc-rut-ra-tu-sach-cha-giau-cha_6.html

06 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha Giàu Cha Nghèo" (P2)

Chúng ta cần gặp đội ngũ của mình mỗi tháng 1 lần, bao gồm: nhân viên ngân hàng, luật sư, kế toán, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, v.v... mỗi nhà chuyên môn sẽ có những cách nhìn khác nhau.

Nếu không đủ tiền thì hãy tìm những người về hưu hoặc làm việc khác bù lại cho họ.

Trường thành về mặt tài chính tức chúng ta có thể tự lo về tài chính cho bản thân chứ không phụ thuộc vào công ty hay chính phủ

Những thói quen giúp bạn giàu nhanh chóng:

1. Thuê 1 kế toán để làm báo cáo tài chính cho bạn hằng tháng. Tứ đó bạn mới biết bạn cần gì

2. Tạo ra đội ngũ chiến thắng

3. Không ngừng mở rộng sức chứa

4. Cứ tiếp tục "trưởng thành"

5. Sẵn sàng thất bại nhiều hơn

Khi vào 1 công ty chúng ta cũng nên đặt ra mục tiêu rút lui. Đó có thể là kiến thức, thành quả, thu nhập hay vị trí hoặc thời gian

Quy tắc 100:10:3:1: xem xét 100 BDS, ra giá cho 10 trong số đó, 3 người sẽ đồng ý, và mua 1 trong số đó

Điểm mấu chốt là phải chịu "hôn nhiều con cóc" mới tìm được hoàng tử. Khi đặt giá nhiều sẽ bị từ chối, đó là kinh nghiệm cho lần sau

Xem phần 1: http://beckerbao29.blogspot.com/2013/07/bai-hoc-rut-ra-tu-sach-cha-giau-cha.html

05 tháng 7 2013

Bài học rút ra từ sách "Cha giàu cha nghèo" (p1)

Khi loại bỏ suy nghĩ làm việc vì lương bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến các loại thu nhập khác như:

 1. Thu nhập kiếm được
 2. Thu nhập lợi tức
 3. Thu nhập thụ động
 4. Thu nhập còn dư: là thu nhập từ 1 doanh nghiệp của bạn nhưng do người khác điều hành
 5. Thu thập cổ tức
 6. Thu nhập lãi suất
 7. Thu nhập bản quyền
Tuy nhiên bạn không nên bắt đầu làm 1 cái gì đó mà hãy để những suy nghĩ về các loại thu nhập và lựa chọn của bạn ngấm, bắt rẽ vào tư duy, đầu óc của bạn thì khi đó là lúc thực tại của bạn đã thay đổi. Đó là lúc bạn bắt đầu hành động

=> Khi thực tại của bạn vẫn chưa thay đổi thì bạn cử để những suy nghĩ tiếp tục bắt rễ

18 tháng 6 2013

Ngồi Khóc Trên Cây - Tác phẩm mới của Nguyễn Nhật Ánh

Tên sách có làm bạn tò mò? "Ngồi khóc trên cây" có vẻ là một truyện hành động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh?

Bạn sẽ gặp, sau những câu thơ lãng mạn của chính tác giả làm đề từ, là cuộc sống trong một ngôi làng thơ mộng ven sông, kỳ nghỉ hè với nhân vật là những đứa trẻ mới lớn có vô vàn trò chơi đơn sơ hấp dẫn ghi dấu mãi trong lòng.04 tháng 5 2013

Problem with Drupal Alinks module when update PHP version from 5.2.x to 5.3.x

Today i have a problem with Alinks module in Drupal, before update PHP version it work ok but after update PHP version to 5.3.x it did not work.

So the problem have been solved by a simple thing

change from:

function alinks_node_view(&$node, $view_mode) {

to:

function alinks_node_view($node, $view_mode) {

Bingo, it works

24 tháng 4 2013

How to have an Effective Digital Analytics Strategy? - From Chandler Nguyen's blog

Bài gốc từ đây http://www.chandlernguyen.com/2013/04/effective-digital-analytics-strategy.html


First of all, if you want to have a completely solid, effective analytics strategy, please read Avinash Kaushik’s blog or read his book “Web Analytics an hour a day”. Everything I ‘ve learnt about Web Analytics, I learnt from reading his blog & his book. From his blog, you should be able to find a list of other suitable blogs at the right hand corner as well.
When it comes to Digital Analytics Strategy, what he recommended (and i found that’s true) was that to follow the 90/10 rule.

90/10 rule

Only 10% of your time and effort should be spent on choosing the right tool. 90% of the company’s time & money should be spent on getting the right analysts in place. Any analytics tool is just (Surprised) a TOOL, no more no less and we still need human to use the tool.

03 tháng 4 2013

122 Marketing Channels & Tips – A Definitive List

Search Marketing

 • Paid Search or PPC – Google Adwords, Yahoo Search Marketing, plus lots more smaller players
 • Search Engine Optimization – The best advertising channel for many businesses
 • Local Search – Free local listing on Google Maps

Blogging

 • Blogging – Showcase your products or expertise through your blog. Works great for service based business in which information can be given away
 • RSS – Feed out your blog content direct to RSS subscribers
 • Link Bait Content – Generate buzz and links through content
 • Guest Posting – Guest post on authority blogs
 • Paid Blog Posts – Reviewme

Social Networking Sites

 • Stumbleupon – Paid and free models
 • Twitter – Follow and connect with prospective customers and keep in touch with existing
 • Facebook Ads – Demographic and geotarget ads can work for DM
 • MySpace Ads
 • Facebook Profiles/Pages – Apps / fans pages / personal profiles
 • Mass Social News Sites – A story on digg or reddit may bring your site down!
 • Niche Social News Sites – Eg Sphinn for SEO
 • In Social Apps Ads – Socialmedia.com, fbx
 • Forum Signature – Advertise in your forum signature

Internet Marketing Channels for Lean Startup


Chiếc lá hoàn hảo

Một cậu sinh viên và 1 người thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình sự hoàn hảo.

Người thầy chú ý lắng nghe và rất thấu hiểu. Với nhiều năm sống và hiểu chuyện đời, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:

- Tôi có thể đề nghị cậu làm 1 việc không?
- Dạ, cháu rất sẵn lòng
- Phía trước chúng ta là sân cỏ. Cậu có thể ngắt cho tôi 1 lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện cậu chỉ được đi thằng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại

Chàng thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm. Bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống chân và thấy một lá cỏ xanh mướt, cậu toan đưa tay nhắt lá cỏ. Nhưng cậu phóng tầm mắt về phía trước, toàn 1 màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn.

Chàng thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ 2....rồi bước chân thứ 3.... nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt lá cỏ dưới chân, cậu lạ thấy những lá khác phía trước....

Cứ thế.....

Cậu rảo bước, tìm một lá cỏ hoàn hảo. Nhưng cậu có biết đâu, mãi mê tìm kiếm, cậu đã đi sang phia bên kia sân. Ở bước chân cuối cùng, tại một khoảng cỏ nhỏ nhoi, cậu đành ngắt 1 lá cỏ đẹp nhất trong đó và trở lại với người thầy đang chờ. Mặt cậu không còn hứng thú như trước nữa, có lẽ cậu đã hiệu được ý nghĩa việc mình vừa làm.

Lẵng lẽ đến bên người thầy, cậu đưa lá cỏ cho thầy. Cầm lá cỏ trên tay, người thầy mỉm cười bảo cậu người xuống

- Thế đấy con trai. Cuộc đời mọi người là vô sốt lựa chọn, Cũng như lựa chọn 1 một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn con đã có lá cỏ hoàn hảo hon rồi

17 tháng 1 2013

Tại sao tôi lại chọn Socola Boniva làm sản phẩm bắt đầu?

Khi bắt đầu kinh doanh, thì chắc chắn ai cũng phải suy nghĩ trong việc chọn lĩnh vực và mặt hàng kinh doanh của mình là gì? Và chắc chắn việc chọn lựa này sẽ tốn khá nhiều thời gian. Với tôi Socola Boniva đến như 1 sự tình cờ, cộng với 1 chút tự hào vì đây là sản phẩm Socola tươi đầu tiên tại Việt Nam (tính thời điểm mà Socola Boniva ra đời).Mặc dù không phải là mình người sành ăn, cũng như không phải là người rành về socola nhưng khi tôi mình hiểu về thị trường socola tươi thì quả thật nó còn quá rộng mở vì đến tận lúc này chỉ cũng chưa có nhiều nhà cung cấp sản phẩm trên trị trường Việt Nam. Vì cái sự hiểu biết đơn giản như vậy mà tôi đã tiếp cận với Socola Boniva để làm đại lý.

Tuy nhiên sau 1 năm kinh doanh thì tôi nhận ra rằng, đúng là thị trường chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng nhu cầu của người dùng Việt Nam về ăn socola không nhiều, chủ yếu là mua để làm quà tặng chứ chả ai mua để ăn như Tây bao giờ. Thế là tôi lại tìm hiểu thêm về thị trường dành cho socola và biết được là bản thân Socola Boniva cũng không tập trung vào thị trường bán lẻ mà chủ yếu là bán sỉ cho khách sạn, event, quà tặng công ty, v.v....

Có thể thấy rằng những lý do ban đầu để lựa lựa chọn sản phẩm kinh doanh nhiều khi chả chính xác bao giờ. Quan trọng là nhìn ra sớm hay trể thôi.

www.socolaboniva.com

Ghi chú lại từ bài "Vẫn chưa kiếm ra 1 triệu đô la trong 5 năm?" của Alan Phan

Vừa đọc xong bài này "Vẫn chưa kiếm ra 1 triệu đô la trong 5 năm?" của TS Alan Phan, rút ra được vài ý tâm đắc:


 1. Tính cẩu thả: "một người trẻ muốn đầu tư vài ba năm của đời sống cho sự nghiệp không thể đi xa nếu không chịu bỏ vài tháng tập trung thu thập dữ liệu, nghiên cứu, phân tích, tìm phản biện, xây dựng quan hệ và networking một cách nghiêm túc và khách quan. Một kế hoạch vài chục trang giấy, phần lớn là copy và paste, không gì sáng tạo hay tỉ mỉ, nói lên sự lười biếng ngay từ trong trứng nước. Các định giá về sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh cũng rất sơ sài, thiển cận…nói lên sự cẩu thả sau này trong việc điều hành."
 2. Lối bắt chước nghèo nàn: "chúng ta phải có ít nhất một phó bản độc đáo và khởi sắc, nếu không hơn nguyên bản thì cũng phải mang nhiều chất lượng tương tự, và chắc chắn phải hơn hẳn các phó bản cạnh tranh đang chào bán trên khắp thị trường. Cái nghèo nàn về ý tưởng và điều hành quản lý thường là nguyên nhân làm trì trệ mọi mục tiêu và gây mệt mỏi, chán nản cho doanh nhân cũng như khách hàng."
 3. Niềm đam mê hời hợt: "Trong hành trình kinh doanh, khó khăn và thử thách là một hiện hữu thường trực, mỗi giờ mỗi ngày. Không có sự say mê vào sản phẩm, việc làm; cũng như những sự ủng hộ trân trọng của người thân và đội ngũ đồng hành, doanh nhân thường bỏ cuộc và tìm một lối thoát dễ dãi hơn. Một mô hình kinh doanh chỉ dựa vào mục đích “kiếm tiền” hay “sĩ diện” thường bỏ quên chiều sâu và tính chất lâu dài của sản phẩm, thương hiệu, nhân viên hay cơ sở."
 4. Mất tập trung vì sợ hãi: "Khi tinh thần bị ám ảnh bởi sợ hãi, sự sáng tạo của trí tuệ cũng như sự bình tĩnh trong phản ứng đối đầu biến mất và doanh nhân trở nên hoảng loạn và lạc lối"
 5. Đổ thừa cho ngoại vi: "Những yếu tố kinh tế vĩ mô hay môi trường kinh doanh luôn luôn có tác động đến kết quả công việc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng không sâu rộng như chúng ta hay tưởng tượng. Nhiều bạn bè tôi đã từng kinh doanh tại những thị trường khét tiếng là tàn nhẫn như nam lục địa Phi Châu hay Trung Đông. So với Ấn Độ hay Turkmenistan, tôi nghĩ Việt Nam là một thiên đường của dân làm ăn. Trong quá khứ, tôi kiếm tiền khá tốt ngay sau sự cố Thiên An Môn ở Trung Quốc khi các nhà đầu tư ngoại bỏ chạy như vịt."

15 tháng 1 2013

Bộ sách 50 sắc thái của E.L.James


Bộ sách 50 sắc thái của E.L.James

Bao gồm 3 cuốn:


50 Sắc Thái - Tự Do

50 Sắc Thái - Đen

50 Sắc Thái - Xám


Khi một sinh viên ngành văn chương, Anastasia Steele đến phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị của một tập đoàn thành công - Christian Grey, cô chạm trán một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và đáng sợ. Không may, Ana ngây thơ bắt đầu nhận ra cô muốn người đàn ông này. Bất chấp những giới hạn bí ẩn, cô liều lĩnh tiếp cận anh ta. Không thể cưỡng lại vẻ đẹp dịu dàng, tinh thần độc lập của Ana, Grey thú nhận rằng anh ta cũng muốn có cô - nhưng theo cách riêng mình.

Product Manager - Mô tả công việc

Lưu cái này lại để khi nào quên lấy ra xem


Mô tả công việc
 
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm Social Gaming Network:
  • Thu thập và phân tích data.
  • Thiết lập budget & KPIs cho sản phẩm.
  • Lập kế hoạch cập nhật nội dung sản phẩm.
  • Lập kế hoạch Marketing.
  • Lập kế hoạch nguồn nhân lực.
  • Thiết lập hệ thống đo lường kết quả công việc

 • Phân công và giám sát quá trình thực hiện:
  • Phân chia các dự án theo từng giai đoạn.
  • Lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động.
  • Thiết lập checklist công việc theo từng giai đoạn.
  • Phân công công việc cho nhân sự trong team.
  • Giám sát quá trình thực hiện công việc.
  • Đánh giá kết quả công việc.

 • Giải quyết các sự cố phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm:
  • Xác minh thông tin sự cố.
  • Đánh giá mức độ thiệt hại.
  • Khoanh vùng sự cố và đưa ra các giải pháp.
  • Triển khai xử lý sự cố theo giải pháp đã chọn.
  • Báo cáo sau sự cố.

 • Đánh giá kết quả và báo cáo kết quả kinh doanh sản phẩm theo định kỳ.

10 tháng 1 2013

Tại sao những mô hình như KickStarter và TEDx sẽ ngày càng phổ biến trong kinh doanh?

Có phải Etsy và các dịch vụ tương tự là tương lai của ngành kinh doanh? (Photo credit: Wikipedia)


Chỉ mới gần đây thôi, nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó trên thế giới, sự lựa chọn duy nhất là làm thuê cho một công ty. Đơn giản vì bạn không thể huy động vốn, chế tạo sản phẩm hay quản lý hành vì của đám đông nếu không được các tập đoàn chống lưng. Nhưng trong nửa thế kỉ vừa qua, mọi sự đã thay đổi, theo lời bà Nilofer Merchant, tác giả cuốn 11 Rules for Creating Value in the Social Era (tạm dịch, 11 quy tắc để tạo giá trị trong Kỷ nguyên xã hội), được Fast Company công nhận là một trọng những đầu sách kinh doanh hay nhất 2012. “Giờ đây, thông qua các công cụ chúng ta đã có trong tay, mỗi cá nhân đều có thể sang tạo ra  giá trị”,  bà nói."Kẻ thì thừa, người thì thiếu"

Phải nói là hiện nay rất nhiều người có nhiều ý tưởng về công nghệ mà chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: mobile, e-commerce, mạng xã hội. Có nhiêu đó xoay vòng vòng hoài riết người ta cảm thấy không còn ý tưởng cho môi trường internet nữa, cái này mình gọi là "Thiếu"Còn "Thừa" là thế nào? Hiện nay những người làm trong ngành nghề như y khoa, xây dựng, kinh doanh, ngoại ngữ, giáo dục, v.v.... thì lại có vô vàng ý tưởng như: tạo mạng xã hội về y khoa, hoặc 1 trang web trang cứu về y khoa, hay 1 trang web về thông tin xây dựng chính quy, thông tin được biên soạn đẹp v.v..... bao nhiêu là ý tưởng. Nhưng là không có người làm, họ là những người mù tịt về việc triển khai 1 dự án công nghệ hoặc hay lắm thì làm được cái forum, website wordpress.

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần bắt tay nhau để dung hòa giữa 2 bên. Tìm cách nói chuyện và hiểu nhau hơn. 2 bên cùng hợp tác mỗi bên nhường 1 bước có lẽ chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm thực sự hữu ích.

P/S: làm 1 cái phần mềm trên iphone + 1 thiết bị đo độ cồn.

Lễ Valentine - Những truyền thuyết giờ mới kể


Tuy vậy, dù sự thật có là thế nào đi nữa thì những người yêu nhau trên thế giới vẫn xem tháng 2 là tháng của yêu thương và ngày 14-2 hàng năm là ngày dành riêng cho những đôi lứa đang yêu.

Ngày nay, những người theo đạo Thiên Chúa đã công nhận ít nhất là 3 vị thần khác nhau có tên là Valentine hay Valentinus, tất cả những vị này đều là những người đã tử vì đạo.

Một truyền thuyết cho rằng Valentine là một linh mục đã phụng sự trong thế kỉ thứ ba ở Rome (La mã cổ đại). Khi hoàng đế Claudius II quyết định những người đàn ông tốt hơn là nên đi lính và ra chiến trường để phục vụ chiến tranh, thay vì ở nhà với vợ và chăm lo cho gia đình, ông ta đã ban hành đạo luật cấm các chàng trai trẻ kết hôn nhằm bổ sung họ vào quân đội.05 tháng 1 2013

101+ Ý Tưởng Tăng Doanh Số (Tác giả: Alpha Books biên soạn)


101+ Ý Tưởng Tăng Doanh SốVới cuốn sách này, bạn sẽ học được những thủ thuật và chiến thuật thú vị từ nhiều hình mẫu kinh doanh cũng như cách áp dụng chúng vào doanh nghiệp của bạn.

Để gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp, bạn cần phải có một tầm nhìn rộng hơn về doanh nghiệp của mình, kéo theo việc mở rộng thêm những tiềm lực khác hay còn gọi là miền phát triển doanh thu.

Doanh số là huyết mạch của mọi doanh nghiệp. Nếu không có dòng chảy này, mọi tổ chức sẽ kiệt quệ và tàn lụi. Vì thế, doanh số phải được duy trì, thúc đẩy hơn và hơn nữa, và không chỉ một lần mà phải liên tục - hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày.

Vì chúng ta liên tục cần đến doanh số, nên chúng ta cũng liên tục phải cần đến những ý tưởng mới để xác định và liên hệ với khách hàng tiềm năng, hiểu được và đáp ứng nh cầu của họ và quan trọng hơn cả, để khơi gợi cảm hứng và truyền tải niềm tin, sứ mệnh của doanh nghiệp bạn.

Điểm lại năm 2012

Hứng lên viết 1 bài điểm lại những công việc đã làm, chưa làm trong năm 2012

Công việc: trong năm 2012 mình đã làm cho 2 công ty:Một là khách sạn Nikko Saigon với vị trí hoàn toàn mới mẻ trong ngành khách sạn trong nước và cả ngành online tại VN là Ecommerce Executive. Có thể nói đây là 1 trải nghiệm rất thú vị với mình vì sếp mình là 1 người từng làm việc ở các khách sạn tiên tiến trên thế giới, mà ở đó Ecommerce là nguồn thu chính của họ. Nhờ sếp Edmar này mà mình đã tiếp cận được khá nhiều thông tin bổ ích như cách thức làm việc với các đối tác Online Agent nước ngoài thế nào, training online thế nào, và cách offer giá cả thế nào, cách tracking giá của khách sạn đối thủ, v.v.... Nói chung là về tính chất công việc là mình rất rất hài lòng duy chỉ có lương hơi thấp và làm việc hơi gò bó còn lại đều perfect.Công ty thứ 2 là Hotdeal, vinabook, khi mình tham gia vào công ty này thì mục tiêu là xây dựng 1 website tương tự Agoda, Expedia, Ivivu và Chudu24. Tuy nhiên sau khi hoàn thành giai đoạn 1 thì dự án bị pending đến nay là 4 tháng vẫn chưa có dấu hiệu restart. Trong thời gian pending thì mình được chuyển qua hỗ trợ cho Vinabook trong việc làm mới lại website Vinabook và phẩn mềm kế toán. Thế nhưng cũng đang bị kẹt 1 số vấn đề về nhân sự nên cũng pending :(

03 tháng 1 2013

Socola đen - Những lợi ích thú vị


Nếu bạn không đi vào những gian hàng bán bánh kẹp trong thời gian gần đây, những gì bạn thấy có thể làm bạn ngạc nhiên. Socola đen dường như có mặt ở khắp các giá.

Lý do là một số nghiên cứu gần đây cho biết chúng có thể có một số lợi ích về sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Socola có thể cải thiện khả năng co giãn và thư giãn của các mạch máu, đó là một điều tốt.Các nghiên cứu đã so sánh tác động của Socola trắng và socola đen.

Đối tượng nghiên cứu ăn một thanh Socola mỗi ngày và những người ăn Socola đen thực sự có hiệu quả làm giảm huyết áp của họ.

Một số ý tưởng cho website thiettuyetvoi.com

Đang sử dụng website thiettuyetvoi.com phải nói là mình khá thích ý tưởng này vì nó cũng vừa xuất hiện trong đầu mình 1 tuần trước khi mình được thư mời tham gia.Trước tiên mình cũng nói sơ về website này, đây là 1 website cho phép mọi người đưa ý tưởng mình lên và chờ xem các thành viên khác đóng góp cho ý tưởng 1 dạng crowdsourcing về idea.

Đây là 1 số góp ý mang tính cá nhân để giúp cho website thiettuyetvoi.com tiện dụng hơn

1. Phân chia nhóm ý tưởng để dễ theo dõi.
2. Trang chủ nên bố trí lại cho dễ dàng follow hơn.
3. Nên có email notify cho idea owner và những người bình chọn khi có 1 người thảo luận hoặc vote.
4. Nên cho phép thumb up and thumb down để dễ dàng đánh giá mức khả thi của idea.
5. Khi user đã vote cho 1 idea trong nhóm nào đó, thì khi có 1 idea mới trong nhóm đó sẽ gửi email thông báo cho các user để họ bình chọn.
6. Khi idea đạt được 5 thumb up sẽ mở chức năng comment cho phép thảo luận để hoàn chỉnh ý tưởng. Khi này idea owner có thể chỉnh sửa lại mô tả của idea (có lưu lại các history để xem vòng đời phát triển của idea).

02 tháng 1 2013

Gió mang hồi ức thổi thành những cánh hoa (Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. - Dịch giả: Nguyễn Thúy Ngọc)


Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh HoaTuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Mộc Mộc lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói.

Chờ Em Lớn Nhé, Được Không? (Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. - Dịch giả: Nguyễn Thành Phước.)


Chờ Em Lớn Nhé, Được Không?Hàn Mạt Mạt, từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cô chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh... Nếu đó không phải là tình yêu, phải chăng Mạt Mạt sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cô đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở của anh, rời xa sự ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Mạt Mạt không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa.

Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách (Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm)


Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách"Anh muốn mang em đi, rời xa sa mạc cô đơn."Không ai thực sự biết rõ về Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần - sinh viên y khoa của trường đại học Osaka, một anh chàng lăng nhăng thích cặp kè với những cô gái đẹp trên chiếc xe ô tô đắt tiền hay Diệp Chính Thần - một quân nhân lạnh lùng ẩn chứa nhiều bí mật? Cả Bạc Băng cũng vậy, dù anh có nói cô hãy tin anh như thế nào, bất chấp tình yêu cô dành cho anh ra sao thì vẫn không thể xóa nhòa đi hiện thực rằng anh đang che giấu cô quá nhiều thứ. Hôm nay xuất hiện một cô vợ của anh, liệu ngày mai có lộ ra thêm những bí mật động trời nào khác?