15 tháng 11 2014

Mongdb 101 Part 1

Create new collection:

db.users.insert({username:"beckerbao"})

Update or add new element (reference link: http://docs.mongodb.org/manual/core/write-operations-introduction/)
db.users.update({username:"beckerbao"},{$set,{country:"vietnam"}})
Add 1 more item to array:
 1. Create country with array type

  db.users.update({username:"beckerbao"},{$set,{country:["vietnam"]}})
 2. Add new item

  db.users.update({username:"beckerbao"},{$addToSet,{country:["usa"]}})

Delete an item in collection:
db.users.update({username:"beckerbao"},{$unset,{country:1}})

08 tháng 11 2014

PHP Driver vs Mongodb: Can not working (WAMP)This is the first time i have installed php driver with mongodb. It make me frustrated but the problem is solved. There are 2 errors message in php_error_log i have found:

 1. 'php_mongo.dll' - The specified module could not be found.
 2. PHP Warning:  PHP Startup: mongo: Unable to initialize module.......These options need to match

The first message mean: your php driver is not correct version with mongodb. How to know the correct version? When you download a bulk of files php driver, all the file will like this:


 • php_mongo-1.5.7-5.4-vc9.dll
 • php_mongo-1.5.7-5.4-vc9-nts.dll
 • php_mongo-1.5.7-5.4-vc9-x86_64.dll
 • php_mongo-1.5.7-5.4-vc9-nts-x86_64.dll


Number "1.5.7" is the version of php driver, we don't need care about it. Next "5.4" is php version on your computer, "vc9" i guess it is build in version of php driver. The last but not least "nts" is "none theard safe", you can check your php is "thread safe" or "none thread safe" but check php[x].exe if it is "php5ts.exe" it is "thread safe" and vice versa.

So pick the correct file to install, and if you see the second message you need to try another "vc".

Good luck!!!!

19 tháng 10 2014

Hướng dẫn MongoDb

https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html. Download list dll mongodb driver cho PHP

http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/
Bao gồm

 1. Hướng dẫn start mongod.exe
 2. Hướng dẫn tạo file config

09 tháng 10 2014

Segment your customers

This guide aims to explain the basics of how to sort your customers into groups. It can help you understand what your customers really want and what you can offer them. It also explains how grouping your customers into market segments is a good foundation for winning and keeping profitable customers.


B2B


If you are segmenting business markets, you could divide the market by:
 • what they do - industry sector, public or private, size and location
 • how they operate - technology, use of your products
 • their buying patterns - how they place orders, their size and frequency
 • how they behave - loyalty and attitude to risk
B2C


If you are segmenting consumer markets, you could group customers by:
 • location - towns, regions and countries
 • profiles - such as age, gender, income, occupation, education, social class
 • attitudes and lifestyles
 • buying behaviour - including product usage, brand loyalty and the benefits they seek from the product or service


Segment your customers

28 tháng 9 2014

Business Requirements Document: A High-level Review

Many businesses have a process in place to assist with project management and implementation. One opportunity for improvement involves making reasonable estimates of how big a project is and how much it is going to cost. There are many different names for tools used with this process: business needs specification, requirements specification or, simply, business requirements. Business requirements are the critical activities of an enterprise that must be performed to meet the organizational objective(s) while remaining solution independent.

A business requirements document (BRD) details the business solution for a project including the documentation of customer needs and expectations. If an initiative intends to modify existing (or introduce new) hardware/software, a new BRD should be created. The BRD process can be incorporated within a Six Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) culture.
The most common objectives of the BRD are:
 • To gain agreement with stakeholders
 • To provide a foundation to communicate to a technology service provider what the solution needs to do to satisfy the customer’s and business’ needs
 • To provide input into the next phase for this project
 • To describe what not how the customer/business needs will be met by the solution
The BRD is important because it is the foundation for all subsequent project deliverables, describing what inputs and outputs are associated with each process function. The process function delivers CTQs (critical to quality). CTQs deliver the voice of customer (VOC). The BRD describes what the system would look like from a business perspective.

The BRD distinguishes between the business solution and the technical solution. When examining the business solution the BRD should answer the question, “What does the business want to do?” For example, the business wants to serve 100 bottles of red wine each night during a three-day conference and the wine must be 57 degrees Fahrenheit when poured. The technical solution should support the business solution. For example, the company would need a wine grotto or refrigeration storage unit capable of holding 300+ bottles operating between 48 and 52 degrees Fahrenheit.

21 tháng 9 2014

Những điều học được trong 2 năm tại Yesgo.vn 1. Khi tham gia vào 1 ngành đã có nhiều đối thủ, việc đầu tiên chúng ta nên làm là bắt chước những gì họ làm "Đúng".
 2. Phải tìm hiểu đối thủ ở nhiều khia cạnh: khách hàng, chiến lược thị trường, vận hành, marketing, phương thức quản lý, hệ thống, v.v....
 3. Làm marketing phải hiểu rõ nó bao gồm: quảng cáo, PR, Branding. 
 4. Chạy marketing thì phải có mục tiêu rõ ràng: khách là ai? Bán cái gì? Tại sao? Budget chạy bao nhiêu? Thời gian bao lâu? Đạt được cái gì?
 5. Phải biết kết nối giữa các bộ phận khác nhau, thông tin luôn thông suốt giữa các bộ phận. Tránh hiện tượng bp này chạy mà bp kia chả biết
 6. Thông tin truyền từ trên xuống và từ dưới lên phải thông suốt, không được tắt ở bất cứ đâu nhằm tránh việc lạm quyền và hạn chế nhận những góp ý hay từ cấp dưới.
 7. Luôn tạo động lực để sáng tạo, lắng nghe ý kiến từ mọi cấp vì không phải lúc nào cấp cao cũng hay cũng đúng.
 8. Làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng người trong dây chuyền vận hành, tránh chồng chéo vai trò và trách nhiệm.
 9. Tất cả vận hành đều phải được lên chính sách, quy trình và hệ thống rõ ràng.
 10. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kì để các bộ phận cập nhật thông tin lẫn nhau. Cả tốt và xấu đều phải được khuyến khích nói.
 11. Trong giao tiếp giữa mọi người trong tổ chức chỉ nên nói về công việc, trách la mắng về công việc. Tránh những câu nói đụng đến cá nhân của mỗi người.
 12. Luôn động viên mọi người bằng các phần thưởng hoặc khen ngợi. "Con thỏ và củ cà rốt"
 13. Khi có mâu thuẫn xảy ra phải nói chuyện trực tiếp và có cấp trên để phán quyết. Tránh việc nói xấu sau lưng.
 14. Không nên xây dựng những cái quá lớn quá lâu rồi mới đưa vào sử dụng vì chưa chắc gì sau khi làm xong nó còn phụ hợp nữa. Hãy làm những cái bé và thay đổi nó theo thời gian.
 15. Xây dựng 1 bảng báo cáo chi tiết đến từng đơn hàng, đến từng ngày.
 16. Làm cho nhân viên gần gủi nhưng cũng phải nghiêm khắc khi sai phạm hay đưa ra quyết định.
 17. Quyết định có thể sai nhưng phải dũng cảm quyết định, theo dõi nó thường xuyên, phát hiện đó là quyết định sai càng sớm càng tốt và đối mặt với nó khi đó là quyết định sai.
 18. Đối thủ cũng là bạn, hãy tìm cách tiếp cận học hỏi họ nhưng cũng nên giữ khoảng cách để không tiết lộ thông tin về chiến lược.
 19. Làm có thể sai hay đúng nhưng không làm thì 100% là sai.

06 tháng 9 2014

Product management skills

Individuals holding the CPM certification validate their product management skills in the areas of:
 • Building case studies
 • Writing business plans segmented for each major function
 • Market planning
 • Competitive analysis
 • Project plans for each major activity
 • Product specifications
 • Develop product launch plans
 • Product Life Cycle Project modeling
 • Phase-Gate Process modeling
 • Product/Market Data modeling

25 tháng 8 2014

The best and simple JD about Product Manager

Mô Tả Công Việc

As a Product Manager in Atlassian, you'll be responsible for driving product roadmap, gathering and prioritizing product requirements, interacting with customers to understand their needs, analyze market trends and business opportunities and create a compelling product vision. You'll work closely with engineering, design, project management and marketing to execute on the product roadmap and deliver great software.

 • Gather, understand, and disseminate requirements from prospects, evaluators, customers 
 • Writing detailed feature specifications based on requirements
 • Create product roadmaps that maximize business opportunities and support strategic objectives
 • Working with the development, design, and testing teams to deliver the best possible product
 • Evangelize products through blogging, tradeshows, user groups, site visits, etc.
 • Analyze competitive alternative products in the market
 • Define key metrics for measuring product success. 
 • Ensure prompt resolutions for technical and business issues. 
 • Become a leader of your team and within the company

Yêu Cầu Công Việc

 • 5+ years product management experience in software development
 • Bachelor Degree in Computer Science or related engineering discipline
 • Superior creative and innovative problem-solving skills
 • Ability to prioritise among competing opportunities, balance consumer needs with business priorities, and articulate the rationale behind decisions
 • Proven ability to lead, to take a stand or advocate a feature, and present market facts and data to back up your position
 • Experience working in a data-driven environment, ideally with quantitative research experience. 
 • Excellent written and oral presentation skills.
 • Must be resourceful, self-motivated and able to be successful in a non-traditional entrepreneurial team-based environment
 • Experience with agile development methodologies a plus.
 • Good natured, sociable, creative and diligent individual who is driven, detail-oriented, and dedicated
 • Strong verbal and written communication skills in English, native English speaker is a plus

05 tháng 8 2014

16 tháng 5 2014

Quy trình làm 1 website ecommerce - dành cho Product Manager & BA

Quy trình này được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình, mà mình thì không được đào tạo cũng như training về vị trí BA và Product nên nó không theo 1 quy chuẩn nào cả. ^_^

Quy trình từ khi bắt đầu đến khi design

use case

workflow

pageflow

wireframe

16 tháng 3 2014

Thế nào là 1 chiến dịch marketing thành công?

Bạn đang làm kế hoạch marketing cho 1 sản phẩm hoặc 1 thương hiệu nào đó, chắc chắn bạn luôn suy nghỉ không biết kế hoạch marketing của mình có thành công hay không?Là 1 người không học trường lớp marketing nào cả nhưng mình muốn chia sẻ góc nhìn của mình hy vọng giúp bạn dễ dàng xác định được "thế nào là thành công"

1. Bạn phải xác định rõ rành mục đích của chiến dịch marketing này là gì? Thu hút audience để chú ý, vào website hoặc mua hàng hay là tất cả.

2. Sau khi đã có mục đích rõ ràng, bạn cần xác định kết quả mong muốn đạt được là bao nhiêu. Phần này quả thật là hơi khó vì ai cũng muốn càng nhiều càng tốt, do đó để xác định các này các bạn có thể lấy tình hình hiện tại của đối thủ làm thước đo là tốt nhất.

Nếu bạn nói rằng, dễ gì có được con số của đối thủ chứ. Cái này các bạn phải tự thân vận động, tự quan hệ và hỏi han mới có được, mà cái này thì những người làm lâu trong ngành của bạn sẽ nắm rất rõ, hãy hỏi họ nhé.

3. Kết quả mong muốn đã có, tiếp đến là làm kế hoạch để đạt được kết quả này. Từ kết quả này bạn mới đánh giá được chiến dịch của mình có thành công hay không, chứ không phải dựa vào bạn bè nói nhé.

19 tháng 2 2014

"Slidejs autoplay not working" - How to fix it

The old code is

$('#slides').slidesjs({
width: 990,
height: 370,
navigation: false,
});


The new one is

$('#slides').slidesjs({
width: 990,
height: 370,
navigation: false,
play: {
active: false,
auto: true,
effect: "fade",
interval: 5000,
swap: true,
restartDelay: 2500,
},
effect: {
fade: {
speed: 600
}
}

});

12 tháng 2 2014

Business Plan Template hay

Chỉ cần follow theo những template này là có 1 business hoàn chỉnh

http://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery