28 tháng 9 2014

Business Requirements Document: A High-level Review

Many businesses have a process in place to assist with project management and implementation. One opportunity for improvement involves making reasonable estimates of how big a project is and how much it is going to cost. There are many different names for tools used with this process: business needs specification, requirements specification or, simply, business requirements. Business requirements are the critical activities of an enterprise that must be performed to meet the organizational objective(s) while remaining solution independent.

A business requirements document (BRD) details the business solution for a project including the documentation of customer needs and expectations. If an initiative intends to modify existing (or introduce new) hardware/software, a new BRD should be created. The BRD process can be incorporated within a Six Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) culture.
The most common objectives of the BRD are:
 • To gain agreement with stakeholders
 • To provide a foundation to communicate to a technology service provider what the solution needs to do to satisfy the customer’s and business’ needs
 • To provide input into the next phase for this project
 • To describe what not how the customer/business needs will be met by the solution
The BRD is important because it is the foundation for all subsequent project deliverables, describing what inputs and outputs are associated with each process function. The process function delivers CTQs (critical to quality). CTQs deliver the voice of customer (VOC). The BRD describes what the system would look like from a business perspective.

The BRD distinguishes between the business solution and the technical solution. When examining the business solution the BRD should answer the question, “What does the business want to do?” For example, the business wants to serve 100 bottles of red wine each night during a three-day conference and the wine must be 57 degrees Fahrenheit when poured. The technical solution should support the business solution. For example, the company would need a wine grotto or refrigeration storage unit capable of holding 300+ bottles operating between 48 and 52 degrees Fahrenheit.

21 tháng 9 2014

Những điều học được trong 2 năm tại Yesgo.vn 1. Khi tham gia vào 1 ngành đã có nhiều đối thủ, việc đầu tiên chúng ta nên làm là bắt chước những gì họ làm "Đúng".
 2. Phải tìm hiểu đối thủ ở nhiều khia cạnh: khách hàng, chiến lược thị trường, vận hành, marketing, phương thức quản lý, hệ thống, v.v....
 3. Làm marketing phải hiểu rõ nó bao gồm: quảng cáo, PR, Branding. 
 4. Chạy marketing thì phải có mục tiêu rõ ràng: khách là ai? Bán cái gì? Tại sao? Budget chạy bao nhiêu? Thời gian bao lâu? Đạt được cái gì?
 5. Phải biết kết nối giữa các bộ phận khác nhau, thông tin luôn thông suốt giữa các bộ phận. Tránh hiện tượng bp này chạy mà bp kia chả biết
 6. Thông tin truyền từ trên xuống và từ dưới lên phải thông suốt, không được tắt ở bất cứ đâu nhằm tránh việc lạm quyền và hạn chế nhận những góp ý hay từ cấp dưới.
 7. Luôn tạo động lực để sáng tạo, lắng nghe ý kiến từ mọi cấp vì không phải lúc nào cấp cao cũng hay cũng đúng.
 8. Làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng người trong dây chuyền vận hành, tránh chồng chéo vai trò và trách nhiệm.
 9. Tất cả vận hành đều phải được lên chính sách, quy trình và hệ thống rõ ràng.
 10. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kì để các bộ phận cập nhật thông tin lẫn nhau. Cả tốt và xấu đều phải được khuyến khích nói.
 11. Trong giao tiếp giữa mọi người trong tổ chức chỉ nên nói về công việc, trách la mắng về công việc. Tránh những câu nói đụng đến cá nhân của mỗi người.
 12. Luôn động viên mọi người bằng các phần thưởng hoặc khen ngợi. "Con thỏ và củ cà rốt"
 13. Khi có mâu thuẫn xảy ra phải nói chuyện trực tiếp và có cấp trên để phán quyết. Tránh việc nói xấu sau lưng.
 14. Không nên xây dựng những cái quá lớn quá lâu rồi mới đưa vào sử dụng vì chưa chắc gì sau khi làm xong nó còn phụ hợp nữa. Hãy làm những cái bé và thay đổi nó theo thời gian.
 15. Xây dựng 1 bảng báo cáo chi tiết đến từng đơn hàng, đến từng ngày.
 16. Làm cho nhân viên gần gủi nhưng cũng phải nghiêm khắc khi sai phạm hay đưa ra quyết định.
 17. Quyết định có thể sai nhưng phải dũng cảm quyết định, theo dõi nó thường xuyên, phát hiện đó là quyết định sai càng sớm càng tốt và đối mặt với nó khi đó là quyết định sai.
 18. Đối thủ cũng là bạn, hãy tìm cách tiếp cận học hỏi họ nhưng cũng nên giữ khoảng cách để không tiết lộ thông tin về chiến lược.
 19. Làm có thể sai hay đúng nhưng không làm thì 100% là sai.

06 tháng 9 2014

Product management skills

Individuals holding the CPM certification validate their product management skills in the areas of:
 • Building case studies
 • Writing business plans segmented for each major function
 • Market planning
 • Competitive analysis
 • Project plans for each major activity
 • Product specifications
 • Develop product launch plans
 • Product Life Cycle Project modeling
 • Phase-Gate Process modeling
 • Product/Market Data modeling