24 tháng 8 2012

Joomla 1.5 - Virtuemart - How to show product and sub categories?

When i worked with Joomla 1.5 and Virtuemart, there is a common problem that if your shop is organized with 2 categories level, the parent category doesn't show products or sub categories; the result is "Categories is empty".

I have found 1 solution from internet. You can double check at this link or below:

In administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product_category.php

/*
 * Returns an array of the categories ids recursively for a given category
 * untreeCat copy lashae (virtuemart forum http://virtuemart.net/index.php?option=com_smf&Itemid=71&topic=20837.0)
 * @param int $kat
 * @param int $container
 * rewritten by haselnuss (to use ps_DB class and store the function in ps_product_category.php)
 */
 function untreeCat($kat, &$container) { 
 $db = new ps_DB;
 $q = "SELECT category_child_id FROM #__{vm}_category_xref WHERE category_parent_id='$kat'"; 
 $db->query($q);
 // if it is a leaf (no data underneath it) then return 
 if (!$db->num_rows()) { 
  return; 
 } 
 //else append the result, and recurse the function (so to speak) 
 else 
 { 
  while($db->next_record()) {
   $container[] = $db->f("category_child_id");
   $kat = $db->f("category_child_id");
   $this->untreeCat($kat, $container);
  }
 }
 } 
and in administrator/components/com_virtuemart/html/shop_browse_queries.php
About line 63 change:
// Filter Products by Category
if( $category_id ) {
 if( !empty( $search_this_category ) && (!empty( $keyword ) || !empty( $manufacturer_id ) )) {
 $where_clause[] = "`#__{vm}_product_category_xref`.`category_id`=".$category_id;
 } elseif( empty( $keyword ) && empty( $manufacturer_id )) {
 $where_clause[] = "`#__{vm}_product_category_xref`.`category_id`=".$category_id;
 }
}
to:
// Filter Products by Category
/*
 * Returns an array of the categories ids recursively for a given category
 * untreeCat copy lashae (virtuemart forum http://virtuemart.net/index.php?option=com_smf&Itemid=71&topic=20837.0)
 * rewritten by Creb (to use shop.browse page detection)
 */
if( $category_id ) {
 if( !empty( $search_this_category ) && (!empty( $keyword ) || !empty( $manufacturer_id ) )) { 
 $where_clause[] = "`#__{vm}_product_category_xref`.`category_id`=".$category_id; 
 } elseif( empty( $keyword ) && empty( $manufacturer_id )) {
 
 if ($_GET["page"]=="shop.browse") { 
   //$where_clause[] = "`#__{vm}_product_category_xref`.`category_id`=".$category_id;
 $kategoriListesi = array();
 $ps_product_category->untreeCat($category_id, $kategoriListesi);
 $qkat = " `#__{vm}_product_category_xref`.`category_id` IN(".$category_id . ","; 
 foreach ($kategoriListesi as $kat)
 {
 $qkat .= $kat . ',';
 }
 $qkat .= ")";

 $qkat = str_replace(',)', ')', $qkat);
 $where_clause[] = $qkat;
} else {
$where_clause[] = "`#__{vm}_product_category_xref`.`category_id`=".$category_id;
} 
 
 }
}
If we need hide category thumbnails comment line 106 in administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php
//$navigation_childlist = $tpl->fetch( 'common/categoryChildlist.tpl.php');

15 tháng 8 2012

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến.

Bài viết này đứng trên khía cạnh là người bán và người mua không cùng 1 thành phố


 1. Thông tin về sản phẩm: phải đảm bảo thông tin người bán cung cấp là đúng, ngoài ra thông tin đó phải đảm bao người dùng có thể biết và hiểu được sản phẩm đó là dành cho mình.

  Vd:
   nếu mua 1 cái áo thì người bán phải có hình ảnh của áo (mặt trước + mặt sau), kích thước (size) của áo, nói đến kích thước áo thì phải làm sao cho người dùng hiểu được là kích thước 40 hay 41 thì dài, rộng nó bao nhiêu. Nếu có thêm hình ảnh của người mẫu mặc nữa thì càng tốt.
 2. Mức độ uy tính của người bán: khi mua 1 sản phẩm của 1 ai đó mình thường đặt các câu hỏi như sau (sắp xếp theo thứ tự quan trọng):
  • Người bán là người có uy tính trong mua bán online không? 
  • Sản phẩm của họ có thực sự là còn hàng hay không? Có cần phải gọi điện hỏi lần nữa không?
  • Sản phẩm hoặc bản thân họ đã bị ai complain hay chưa? Nếu có thì họ giải quyết thế nào? 
  • Sản phẩm họ giao có đúng với hình ảnh đăng trên website không? Nếu sản phẩm không đúng với hình ảnh thì họ giải quyết thế nào?
  • Thời gian giao hàng khi nào? Có tính phí không?

10 tháng 8 2012

Phạt Expedia, Booking.com va InternContinental vì vi phạm Rate Parity.

Bài viết được đăng tại đây http://vn.news.yahoo.com/hai-trang-t-ph-ng-b-bu-c-050400981.html1 số quan điểm như sau:

- Rõ ràng Rate Parity là 1 vấn đề luôn được các công ty tham gia vào lĩnh vượt Online Booking quan tâm hàng đầu. Và việc có Văn Phòng Thương Mai Công Bằng (Office of Fair Trade - OFT) được thành lập từ năm 1973 cho thấy rõ ràng các nước luôn đề cao sự công bằng trong thương mại.

- Nói người bỗng nghĩ đến ta, các công ty Travel Agent (chudu, mytour, v.v....) công bố loại xị giá Travel Agent trên website khiến cho những công ty như Ivivu, Agoda và 1 công ty muốn tham gia vào lĩnh vực này cảm thấy bất an. Những người đứng đầu ngành du lịch hoặc những người làm trong lĩnh vực thương mại điện tử nên có những ủy ban như vậy để đảm bảo việc công bằng trong cạnh tranh.

Hy vọng trong 1 thời gian nữa tình trạng này sẽ không còn tiếp diễn và các công ty tham gia vào Booking Online cũng thấy an tâm hơn trong việc nghĩ đến các dịch vụ giá trị gia tăng cung cấp cho người dùng hơn là bỏ thời gian cạnh tranh nhau về giá.

06 tháng 8 2012

Đặt phòng trực tuyến đã thực sự trực tuyến

Nhân cơ hội đang nghiên cứu về lĩnh vực đặt phòng trực tuyến, mình sẽ chia sẻ 1 số kiến thức cũng nhưng thông tin về lĩnh đặt phòng trực tuyến này.

Trước hết chúng ta phải hiểu 3 khái niệm của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch:

- Tour Operator
- Travel Agent
- Online Travel Agent