29 tháng 7 2011

Career Path for Developer

Đang làm lại cái Career Path cho bản thân thì tìm thấy bài viết này. Khá hay, nên mượn lưu lại sau này có gì xem lại.

So, you've been a developer for yonks, and you've just realised that you'll carry on being a developer for ever unless you get promoted (or fired). The obvious career path seems to be project management, then department management, then manager management (a few times), and finally director. But good developers don't necessarily make good managers. I know this, because I've worked for a couple. Most developers don't seem to want to be managers anyway, so what else is there?

Rotating banner script

Trong quá trình làm website thanhlongcandy.com.vn, mình đã viết 1 đoạn code javascript nho nhỏ để làm hiệu ứng cho banner.

Chụp màn hình ( screenshot ) bằng javascript

Với CSS3 và HTML5 thì việc chụp màn hình (screenshot) bằng client script (javascript) không còn là chuyện bất khả thi nữa. Thư viện html2canvas đã được phát triển với mục đích này.

Sau khi tìm hiểu thì rút ra 1 số điều:
  1. HTML2CANVAS hỗ trợ chụp full màn hình hoặc chụp 1 phần màn hình.
  2. Khi screenshot những site quá nhiều thông tin sẽ dẫn đến đứng browser.
  3. Script này chỉ hoặc động trên những browser hỗ trợ CSS3 và HTML5 như FF4.0, Opera 11.5, Chrome 12.
Hy vọng trong thời gian tới script này sẽ được update nằm cải thiện tốc độ render, đồng thời support luôn việc download hình ảnh về máy.

05 tháng 7 2011

Cách thức add code Social Plugin Tracking của Google Analytics và Google Webmaster

Sau khi đọc bài tại blog http://blog.timeuniversal.vn/?p=1720, mình tìm hiểu thì thấy để Google Analytics có thể tracking được các action của các Social Plugin như Facebook, Twitter, Google + thì ta phải add thêm 1 số đoạn code vào.