Hiển thị các bài đăng có nhãn skill. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn skill. Hiển thị tất cả bài đăng

06 tháng 9 2014

Product management skills

Individuals holding the CPM certification validate their product management skills in the areas of:
  • Building case studies
  • Writing business plans segmented for each major function
  • Market planning
  • Competitive analysis
  • Project plans for each major activity
  • Product specifications
  • Develop product launch plans
  • Product Life Cycle Project modeling
  • Phase-Gate Process modeling
  • Product/Market Data modeling

03 tháng 3 2011

Những điều Harvard không dạy bạn

Khi xem tựa đề cuốn sách này thực sự tôi rất rất muốn tìm mua xem nó như thế nào. Mặc dù trong đầu tôi cũng hình dung được những điều đó sẽ là gì? Vì theo như tôi hiểu thì đối với kinh doanh, trường lớp chỉ cho chúng ta kiến thức về quản trị thiên về hard skill như: kế toán, tài chính, v.v.... nhưng trường lớp không cho chúng ta kinh nghiệm, không dạy chúng ta cách đối xử với nhân viên, không dạy ta cách đánh giá 1 hợp đồng nào là sẽ thành công, không dạy ta deal với khách hàng như thế nào là tốt nhất v.v.... Nói chung tất cả những gì thuộc về soft skill hay thuộc về bản chất con người thì ngay cả Harvard cũng không dạy bạn.
Khi cầm trên tay cuốn sách này, tôi đã xem qua được khoảng 10 trang thì điều tôi đoán quả không sai. Cuốn sách đa phần nói về các kĩ năng như "Đoán biết con người", "Gây ấn tượng", "Thủ thuật tiếp thị", v.v.... Quả thật đây là những kiến thức rất cần thiết cho những người làm kinh doanh. Cuốn sách này viết khá cô động, đa số là liệt kê theo từng kĩ năng, phân tích tại sao nó lại quan trọng và đưa ra 1 số tình huống cụ thể giúp ta có thể dễ dàng hình dung hơn.
Đối với tôi thì sách dạng liệt kê như "Những điều trường Harvard không dạy bạn" không phải là típ sách mà tôi thích đọc nên sau khi đọc chừng 10 trang tôi đã phải cho sách lên kệ mà thôi.